Реклама в нашите уеб сайтове

За сайта
АгроКлуб е първият в България уеб сайт за агробизнес новини, анализи и аграрна търговия на едро.

Екипът, който създава авторски новини, анализи и видео съдържание в АгроКлуб има дългогодишен опит в аграрната журналистика, още от 2004-а година насам.

Читателската аудитория на тази онлайн медия са професионалистите в агробизнеса - мебиджъри на агробизнес фирми и стопанства, търговци, преработватели, зърнопроизводители и фермери, които работят в сегментите на средното и едро земеделие и животновъдство.

Освен онлайн съдържание, екипът на АгроКлуб организира регулярни клубни агробизнес срещи и мероприятия за членовете на сайта. В повечето случаи, това са затворени VIP срещи, на които се осъществяват делови и бизнес разговори и обмяна на практики и информация.