Реклама в нашите уеб сайтове

Описание
Рекламен формат
Макет
Цена
Срок
 
Заглавна страница под Новини
1260x160
380 лв./мес.
Заглавна страница, 100% ротация
970х250
400 лв./мес.